Publications

2013 – Pedlars and the opular Press. Itinerant Distribution Networks in England and the Netherlands 1600-1850. Brill, Boston and Leiden 2013.

2013 – Not Dead Things. The Dissemination of Popular Print in England and Wales, Italy, and the Low Countries, 1500-1820. Edited by Roeland Harms, Joad Raymond and Jeroen Salman. Brill, Boston and Leiden 2013.

2010 – (Met H. van Goinga), ‘Expansie en begrenzing van de interne markt. De achttiende eeuw’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis  17 (2010), pp. 171-219.

2009 – ‘Schrijvers uit een andere wereld. De onderkant van de literaire markt in 1722’.In. J. Bos e.a. (red.), Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Walburg Pers, Zutphen 2009, pp. 195-203.

2009 – ‘Over omlopers, liedjeszangers en marskramers: drukwerk in de straten van Utrecht in de zeventiende en achttiende eeuw’. In: Marco van Egmond, Bart Jaski en Hans Mulder (red.), Bijzonder onderzoek: Een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht/Zwolle 2009, pp. 62-65.

2008 – ‘De middelpuntvliedende kracht van de boekgeschiedenis’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 4 (2008), pp.416-429

2008 – ‘De fictieve wereld en harde werkelijkheid van liedzangers en straatverkopers’, in: P. Dijstelberge (red.) ,27/01/2008. Opstellen ter gelegenheid van het afscheid van P.J. Verkruijsse. Amsterdam 2008, pp. 330-337.

2007 – ‘Watching the Pedlar’s Movements: itinerant distribution in the urban Netherlands’, in: Robin Myers,  Michael Harris and Giles Mandelbrote (editors), Fairs, markets and the Itinerant book trade. New Castle, Oak Knoll press, 2007, pp. 137-158.

2006 – ‘Between reality and representation. The image of the pedlar in the 18th century Dutch Republic’, in: M. van Delft, F. de Glas, J. Salman (eds.), New Perspectives in book history. Contributions from the Low Countries. Zutphen, Walburg Pers.

2006 – ‘Het nieuws op straat. Pamfletten en couranten in het vroegmoderne distributienetwerk’, in: M. Meijer Drees, J. de Kruif en J. Salman, Het lange leven van het pamflet. Boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten, 1600-1900‘, Hilversum, Verloren, 2006, pp. 56-67.

2003 – ‘Peddling in the past. Dutch Itinerant bookselling in European perspective’, in:Publishing History 53 (2003), pp. 5-19.

Sidebar